Оформлення матеріалів

Вимоги до оформлення наукових матеріалів:
Обсяг – 1-4 повні сторінки формату А4 (поля 2,6 см з усіх сторін), підготовлені на одній з мов конференції (українська, російська, англійська).

Порядок розміщення матеріалу:
- зліва в верхньому рядку ставиться УДК (11pt);
- пропустивши рядок, посередині прописними літерами назва доповіді; (напівжирний 12pt);
- у наступному рядку рядковими літерами ініціали та прізвища співавторів (напівжирний 12pt);
- у наступному рядку повна назва установи чи підприємства, (12pt);
- у наступному рядку повна поштова адреса установи чи підприємства, індекс (12pt);
- у наступному рядку електронна адреса установи;
- з наступного рядка і з абзацу – основний текст (12pt);
- формули і рисунки вставляються у текст по центру.

!!! Бібліотека СумДУ надає безкоштовну послугу класифікації наукових та навчальних праць
за УДК (Універсальною десятковою класифікацією) online.

Надіслані матеріали, що не відповідають вимогам, до друку не приймаються.