Оформлення матеріалів

Надіслані матеріали, що не відповідають вимогам, до друку не приймаються.

Вимоги до оформлення матеріалів:

Обсяг – 1-2 ПОВНІ сторінки формату А4, розміри полів: 2,5 см з усіх сторін. Сторінки не нумеруються. Шрифт — Times New Roman,12 pt, одинарний інтервал. Вирівнювання за шириною, абзац 0,75 см. Формули вставляються в текст за допомогою редактора формул. Рисунки мають бути згруповані.

Текст має бути побудований за схемою:

назва доповіді

СЛОВОЖИВОПИС НОВЕЛІСТИКИ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

П. І. П. авторів

О.С. Шевченко, М.Ф. Кущ

назва організації

Сумський державний університет

Е-mail

shevtschencko@e.ua

текст
список літературних джерел

Повний приклад тексту тез

Зразок

5 кроків, як скласти Тези (наукові) з роботи МАН