Оформлення матеріалів

Надіслані матеріали, що не відповідають вимогам, до друку не приймаються.

Вимоги до оформлення матеріалів:

Обсяг – 2 ПОВНІ сторінки формату А4, розміри полів: 3 см з усіх сторін. Сторінки не нумеруються. Шрифт — Times New Roman 14 розміру, одинарний інтервал. Вирівнювання за шириною, абзац 0,75 см. Формули вставляються в текст за допомогою редактора формул. Рисунки мають бути згруповані.

Текст має бути побудований за схемою:

НАЗВА ДОПОВІДІ, П. І. П. усіх авторів, назва організації, е-mail автора, текст публікації, список літературних джерел.

Зразок