Англомовна версія

VІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ОСВІТА, НАУКА ТА ВИРОБНИЦТВО: РОЗВИТОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
2 червня 2022 року

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
15.00 – 15.20 – Пленарне засідання meet.google.com/ccw-dfjj-uyx
15.20 – 17.00 – Робота секцій:
1. Сучасні проблеми хімії та хімічної технології.  meet.google.com/yod-magn-rrv
2. Сучасні проблеми та перспективи дослідження соціально-гуманітарного знання.  meet.google.com/dsw-rzph-zvm
3. Прикладні та фундаментальні питання природничих наук.  meet.google.com/yod-magn-rrv
4. Новації в економіці та фінансах.  meet.google.com/wav-teqa-swx
5. Системи управління, математичне моделювання та інформаційні технології.  meet.google.com/yod-magn-rrv
6. Перспективні методики викладання в навчальних закладах.  meet.google.com/dsw-rzph-zvm
7. Європейська інтеграція: нові можливості та горизонти. meet.google.com/wav-teqa-swx

17.00 – 17.20 – Обговорення результатів за секціями  meet.google.com/ccw-dfjj-uyx

Програма конференції

Збірка тез конференції